pravidlá spracúvania osobných údajov pre nákup v e-shope

 
 
Úvod > Ochrana osobných údajov > Pravidlá spracúvania osobných údajov pre nákup v e-shope
 

Pravidlá spracúvania osobných údajov pre nákup v e-shope

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

                                                                                                            

Vážený kupujúci,  

 

aby ste si mohli kúpiť tovar cez náš internetový obchod, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť DATES MOBILE Slovakia, s.r.o., Plynárenská 3/A, 821 09 Bratislava – Ružinov, email: info@datesmobile.sk  (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

E-shop

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu  meno, priezvisko, titul,  adresa pre doručenie, telefónne číslo, email.

 

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu,  spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu  meno, priezvisko, titul,  adresa pre doručenie, telefónne číslo, email.

 

Vernostný program

Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul,  adresa pre doručenie, telefónne číslo, email, údaje o nákupoch, údaje o platbách, údaje o získaných výhodách.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?
 1. E-shop

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

 

 1. Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas. 

 

 1. Vernostný program

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu vašej účasti vo vernostnom programe, a to najmä na registráciu do vernostného programu, zbieranie údajov o objednávkach a platbách, zbieranie údajov o získaných výhodách a ich využívaní.

 

 1. Ako nám môžete dať súhlas?
 1. cez online formulár;
 2. prihlásením sa na odber noviniek;
 3. zaslaním oznámenia na email

 

 1. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 1. cez online formulár;
 2. kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke každého reklamného mailu;
 3. zaslaním oznámenia na email info@datesmobile.sk
 4. zaslaním oznámenia poštou na adresu DATES MOBILE Slovakia, s.r.o., Plynárenská 3/A, 821 09 Bratislava predajni (vzor oznámenia si môžete stiahnuť kliknutím na link „Odvolanie súhlasu“).

 

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje zmluvným partnerom, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť, ako sú účtovníci a právni poradcovia.

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

E-shop

Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

 

Kúpne zmluvy

Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

 

Evidencia reklamácii

Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

 

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

 

Marketing

Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.

 

 1. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny.

 

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@datesmobile.sk . Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, napríklad:

 • všetky osobné údaje spracúvané na serveri našej spoločnosti sú šifrované
 • dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane fyzického zabezpečenia, aby sme sa zabezpečili pred neoprávneným prístupom do systémov
 • prístup k osobným informáciám majú len  zamestnanci spoločnosti DATES MOBILE Slovakia, s.r.o., zmluvní partneri a zástupcovia, ktorí musia tieto informácie poznať, aby ich mohli pre našu spoločnosť spracúvať a ktorí sú zmluvne viazaní prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia záväzku môže dôjsť k ukončeniu spolupráce.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom 25. 5. 2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom emailu a zverejnením na našej webovej stránke.

 
 
 
Kontaktujte nás:
 
 
ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV